Ngói sóng nhỏ

Ngói mầu ghi sáng
Ngói mầu nâu

Ngói mầu nâu

Liên hệ
Ngói mầu xanh đen
Ngói mầu xanh cửu long
Ngói Mầu xanh tím
Ngói mầu đỏ ngọc
Ngói mầu đỏ cờ
Ngói mầu xanh lá