Hình thức thanh toán 

Thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi giao hàng

Đơn vị thụ hưởng : Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư phát triển Hòa Bình

Số TK :10523876754011 Tại Ngân hàng Techcombank Chương Dương , Hà Nội.