Hình thức thanh toán 

Thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi giao hàng

Đơn vị thụ hưởng : Công ty Cổ phần  đầu tư và phát triển thương mại Nam Phát

- Tài khoản : 0481019987089 NH An Bình , Hưng Yên.