Đá băm bo viền

Thương hiệu : |

Liên hệ

Mô tả :

Tên Sản phẩm: đá ghi sáng 

Kích thước: 30x30x3cm,40x40x3cm.....

Làm kích thước theo yêu cầu

Màu: ghi sáng

Chất liệu: đá tự nhiên Thanh Hóa

Tên Sản phẩm: đá ghi sáng 

Kích thước: 30x30x3cm,40x40x3cm.....

Làm kích thước theo yêu cầu

Màu: ghi sáng

Chất liệu: đá tự nhiên Thanh Hóa

 

Sản phẩm liên quan

Đá ghi sáng băm

Đá ghi sáng băm

Liên hệ
Đá tự nhiên đan rãnh
Vỉa đá tự nhiên
Đá băm toàn phần