Đá ghi sáng băm

Thương hiệu : |

Liên hệ

Tên Sản phẩm: đá ghi sáng cắt thô

Kích thước: 40x40x3cm

Màu: ghi sáng

Chất liệu: đá tự nhiên Thanh Hóa

 

Sản phẩm liên quan

Đá tự nhiên đan rãnh
Vỉa đá tự nhiên
Đá băm bo viền

Đá băm bo viền

Liên hệ
Đá băm toàn phần